Porady

Karta zgonu

Dokument stwierdzający zgon, który niezbędny jest do zlecenia eksportacji ciała i przygotowania do pogrzebu przez zakład pogrzebowy. Na jej podstawie wydawany jest akt zgonu.

Akt zgonu

Dokument wyrabiany w USC na podstawie karty zgonu, dowodu osobistego zmarłego. Akt zgonu wyrabia się w miejscu zdarzenia śmierci, niezależnie od miejsca zamieszkania we właściwym miejscowo Urzędzie Stanu Cywilnego.

Zasiłek pogrzebowy

Kwota zasilku to 4000zł.  Zasiłek przysługuje osobie, która pokryła koszty pogrzebu, min.: pracodawcy, domowi opieki społecznej, gminie, i in. Wszelkie formalności związane ze zwrotem zasiłku pogrzebowego może załatwić firma pogrzebowa. W ramach zasiłku całość kosztów pogrzebowych można zrealizować bezgotówkowo. Zasiłek zostaje przelany na konto zakładu pogrzebowego, a po potrąceniu należności, pozostała kwota wypłacana jest osobie organizującej pogrzeb.

Gdy zgon nastąpił w domu

W pierwszej kolejności należy zadzwonić na pogotowie. Po oględzinach zwłok lekarz wydaje kartę zgonu.

Gdy zgon nastąpił w szpitalu

Kartę zgonu wystawia lekarz który opiekował się pacjentem. Rodzina zmarłego powiadamia wybrany przez siebie zakład pogrzebowy , który zabiera ciało do chłodni/prosektorium, gdzie zwłoki oczekują na ceremonię pogrzebową. Na życzenie klienta osoby uprawnione mogą zająć się przygotowaniem zwłok do pogrzebu (mycie, ubieranie, makijaż, zabiegi utrwalające).

Dokumenty niezbędne przy załatwianiu pogrzebu w zakładzie pogrzebowym:

  • karta zgonu wypisana przez lekarza
  • dowód osobisty osoby zmarłej i współmałżonka
  • ostatni odcinek emerytury lub renty